Referenties & Opdrachtgevers 'klik'

Geachte mevrouw Sasiadek, Het begin is gemaakt. De medewerkers op Zuid zijn nu voor het eerst voorzien van aanvullende informatie over Polen. Ik ben het met u eens dat de presentatie efficiënter kan. Met meer aandacht op het heden en minder voor het verleden zal de workshop beter aansluiten op de praktijk. Binnen Rabobank Rotterdam is enthousiast gereageerd op dit initiatief en ik zal u zeker benaderen als behoefte is aan een vervolg op deze workshop. Nogmaals bedankt voor alle energie die u gestoken heeft in deze workshop.

Met vriendelijke groet,
Paul Kieboom
directeur


SAMENWERKING: DE MOBIELE FABRIEK B.V. – POLSKA CONSULT HOLLAND
De Mobiele Fabriek zoekt momenteel wegen om haar kennis en de ontwikkelde ‘upcycling’-methodieken en technologieën in Polen in te zetten. Daarbij hebben wij gekozen voor een zeer persoonlijke benadering van de markt en worden daarbij o.a. ondersteund met kennis, taal en culturele bagage van mevrouw Sasiadek van Polska Consult Holland. Aangezien wij nog aan het begin van de exploratie van de Poolse markt staan zullen wij de praktische inzet van mevrouw Sasiadek in onderling overleg nader definiëren. In principe zullen haar activiteiten de volgende deelgebieden omvatten: - vertaling Nederlands – Pools / Pools – Nederlands - het leggen van persoonlijke contacten met vertegenwoordigers van relevante Poolse bouw, recycling en wegenbouwbedrijven - het doen van desk research op het gebied van lokale- en nationale Poolse wet- en regelgeving

De Mobiele Fabriek b.v.
G. Steijn
Algemeen directeur

Rozenberg Beheer B.V. Bleiswijk

POLONUS Motivering aanmelding mevrouw W. Sasiadek van Polska Consult Holland voor de beste Pool 2014 Categorie Business: 'Als tussenpersoon zeer actief geweest bij een zakelijke transactie tussen een Nederlandse en Poolse onderneming; zeer professioneel en charmant met als resultaat een waardevolle transactie'.

Leo de Jong, directeur
Rozenberg Beheer B.V. Bleiswijk


Polska Consult Holland, Sasia,
Je bent ons keurig en uiterst professioneel van dienst geweest. De begeleiding hier in Nederland als in Polen was zeer goed. Je hebt ons geholpen daar in Polen door niet alleen als tolk te functioneren, maar door de afspraken te plannen op een uiterst efficiënte manier, waardoor wij binnen één dag klaar waren. Zo konden wij de notaris, KSSSE, bank en diverse andere zaken snel in één dag afronden. Ook de documenten zijn keurig vertaald van Pools naar Nederlands en andersom. Ons businessplan idem, keurig.

De Jong´s Timmerfabriek
Bergambacht b.v.
G.A. Harding


Geachte Mevrouw Sasiadek,
Langs deze weg willen wij U danken voor de wijze waarop U in zeer korte tijd onze Poolse medewerkers de basis van de Nederlandse taal heeft aangeleerd. Ook Uw professionele houding ten aanzien van het vertalen en controleren op echtheid van vertrouwelijke stukken is naar onze mening uitstekend verlopen. Wij hopen in de toekomst nog van Uw diensten gebruik te mogen maken.

Met vriendelijke groet,
Wiko Isolatietechniek & Steigerbouw

Cees Weerdenburg
Bedrijfsleider steigerbouw


JUSTICE BV SCHREEF:
We zijn d.d. 2 juni 2005 voor het eerst in contact gekomen met Mevrouw W. Sasiadek. De aanleiding betrof een vordering van een Pools advocatenkantoor op een Nederlandse debiteur. Mevrouw Sasiadek behartigde de zakelijke belangen van haar Poolse opdrachtgever. Mede door de inbreng van mevrouw Sasiadek konden wij deze incasso-opdracht binnen een zeer korte periode succesvol incasseren. Mevrouw Sasiadek onderscheidt zich vooral door een zeer groot doorzettingsvermogen en doortastendheid. Deze eigenschappen in combinatie met haar kennis van de Poolse markt en als ‘native’ spreker van de Poolse taal is voor ons een reden geweest om gebruik te maken van haar diensten en ons te ondersteunen bij het voeren van een gerechtelijke invorderingsprocedure in Polen ten behoeve van een Nederlandse relatie.

In praktische zin betekent dit:

1. het vertalen van stukken (Pools / Nederlands en omgekeerd);
2. het onderhouden van contacten met de Poolse advocaat;
3. het geven van adviezen in meest uitgebreide zin van het woord die de kansen op succes van deze invorderingsprocedure vergroten

Het actieve gebruik van de Nederlandse taal is te karakteriseren als ruimschoots voldoende, c.q. een Nederlandse tongval met een licht accent.

Met vriendelijke groet,
Advies- en Incassobureau Justice B.V
A.P.M. Meijer
Directeur / eigenaar