Skip to main content

Kansrijke sectoren

Kansrijke sectoren
De verschillende economische zones in Polen hebben allen een eigen sector met eigen voorwaarden. Hierbij geven wij een uiteenzetting van de verschillende categorieën:

Technologische sector
Om de samenwerking tussen wetenschap en ondernemers te bevorderen, worden onroerende zaken en de technische infrastructuur afgezonderd. Ondernemers die zich vestigen in een technologische zone kunnen dan ook sterke steun tegemoet zien wanneer zij een onderneming vestigen en/of ontwikkelen. Ook worden er tegemoetkomingen verleend als het aankomt op transfer van technologie, ontwikkelingswerk in nieuwe technologieën of de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek.

Industriële én technische sector
De industriële en technische zones beogen vernieuwing de kant van Polen uit te duwen. Omdat iedere zowel technologische als industriële zone zijn eigen karakter en eigenschappen kent, gelden er voor ieder gebied ook andere structuur aan de hand van de voor dat gebied geldende voorwaarden. Zo zult u onderscheid kunnen vinden tussen technologie, industrie, wetenschap en de combinatie van industrie en technologie.

Industriële sector
De industriële zones omkleden regio’s die bedoeld zijn om grote productiefaciliteiten te vestigen, waarbij de voorwaarden voor vestiging dermate gunstig zijn. Over de ligging van deze industriële zones en de mogelijkheden die zij bieden zijn wij te allen tijde bereikbaar voor overleg.

Wetenschappelijke sector
Deze regio’s worden aangevoerd door deskundigen. Het voornaamste doel van wetenschappelijke zones is het begunstigen van innovatie, waarin er nieuwe technologieën worden onderzocht en de in deze zone gevestigde (onderzoek ’s)instituten en ondernemingen de wetenschap gebruiken om de concurrentiestrijd te verbeteren en testmodellen op te stellen om proeven uit te voeren.

EU subsidies
Voor internationale ondernemers die hun bedrijf hebben gevestigd in Polen bruist het van de mogelijkheden. Polen heeft voor de periode van 2014-2020 ruim 106 miljard euro aan financiering toegewezen gekregen. De EU stelt deze fondsen beschikbaar als er wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

U heeft een bedrijf gevestigd in Polen:
Met dit bedrijft beoogt u winst te genereren
Uw bedrijf concentreert zich op productie of dienstverlening
Uw bedrijf kan aantonen dat het zelf of via een bank in staat is het project minimaal voor 25% te financieren

PCH kan u begeleiden als het aankomt op inwinning van EU-fondsen. Het aanvragen van de procedure, het bedenken van de strategieën of maken van sectoranalyses behoort binnen de mogelijkheden.

Contactformulier. Wel zo makkelijk.

Vragen over investeren in Polen? Vul het contactformulier in, of bel op +31 6 29 29 39 59.